Antoni Llena

Fragments d'una trajèctoria

Galeria A34